onsdag 30. november 2011

MONSTERMASTE OG ANDRE MONSTER

I Hardanger bygger de monstermaste og på Jæren bygger de monstermølle.
Jeg måtte ut å se på disse vindmøllene som vi ikke har bruk for. 26 møller er nå montert, sommeren 2012 skal 6 til stables opp. Prisen for dette er 1,1 milliarder. Jeg gjentar 1 milliard og 100 millioner. Denne regningen skal du og jeg betale. Det planlegges nå ca 160 vindmøller i denne delen av fylket. Disse møllene skal spres utover i naturen fra Sandnes til  Egersund. Kostnadene for denne utbyggingen er da oppe i ca 6,6 milliarder.
Tror jeg gjentar dette også, 6 milliarder og 600 millioner. Tenk hvis dette beløpet hadde vært brukt til energisparing/energieffektivisering. Denne tanken er det selvfølgelig ingen som vil snakke høyt om. Kraftselskapene tjener ikke penger på Enøk. Dette er Big Business.
     På nettsiden til et av kraftselskapene kunne jeg lese  "I dag impoterer vi like mye strøm som vi eksporterer" ??????? Her er det noe som skurrer. Det må da bety hvis vi slutter å eksportere så har vi strøm nok. Vi lures til å tro at det er kraftkrise i Norge. Om sommeren selger kraftselskapene vannet til utlandet, om vinteren kaller de dette kraftkrise. Dette bruker de som unnskyldning for å skru opp strømprisene og til å bygge slike monstermølle.


Deler av Jærkysten er ikke tillatt for surferne. Dette av hensyn til fuglelivet.........

.......mens denne katastrofale naturødeleggelsen er lovlig. Tror en må være politiker for å skjønne dette. Eller kanskje ikke politikerne helt har forstått hva de selv har bestemt?Miljøvennlig vindkraft kaller de dette. Vindkraftanlegget på Smøla har alene drept over 40 havørner, og dette kaller de vennlig. Vanligvis hadde dette blitt kalt for faunakriminalitet.  .                                                             Under konsekvensutredningen på Jæren ble det oppdaget at trekket av rovfugler og andre arter er større enn tidligere antatt. Rotorbladene på møllene beveger seg i en hastighet av 200 km/t. Hvor lenge går det før noen av de utrydningstruede fugleartene blir drept av disse "knivbladene".    
                                                                                
Over 120 meter høye er disse monstrene, og nå skal de spres utover store deler av sørfylket.                                                        Dette handler om tre ting: penger, penger og atter penger. 

                                            
                         
 

1 kommentar: